Δευτέρα, 4 Απριλίου 2005

«Μαθαίνω ελληνικά»:


Ένα πρόγραμμα διδασκαλίας, που αξίζει την υποστήριξή μας.

Εδώ και έξι χρόνια λειτουργεί στο Κ.Α.Π.Η. Αμαρουσίου (Περικλέους 22) το εθελοντικό πρόγραμμα για τους μετανάστες «Μαθαίνω Ελληνικά». Κύριος στόχος του είναι η εκμάθηση ελληνικών σε ξένους που διαμένουν στη χώρα μας. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε τέσσερις κύριους και απαραίτητους παράγοντες: α) στο Δήμο, β) στους διδάσκοντες, γ) στους μαθητές και δ) στο προσωπικό του Κ.Α.Π.Η. Χωρίς την συμβολή ενός απ’ αυτούς, η λειτουργία του προγράμματος είναι ανέφικτη.
Ο Δήμος προσφέρει την αίθουσα, οι διδάσκοντες τον ελεύθερο χρόνο και τις γνώσεις τους, οι μαθητές την προσπάθεια να τις αποκτήσουν και το προσωπικό ένα κομμάτι από τις δραστηριότητές του για την εξασφάλιση των διδακτικών μέσων (βιβλίων, οπτικοακουστικών εργαλείων, κ.ά.), απαραίτητων για την ύπαρξη του προγράμματος. Τρεις από τους τέσσερις παράγοντες θεωρούνται εξασφαλισμένοι, τουλάχιστον με τη μέχρι τώρα υπάρχουσα πληροφόρηση. Ο τέταρτος όμως βρίσκεται σε μια συνεχόμενη επισφαλής κατάσταση. Και δεν είναι άλλος, απ’ αυτόν των διδασκόντων. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να «ενεργοποιηθεί» οποιαδήποτε διάθεση εθελοντισμού και ανιδιοτελούς προσφοράς εντάσσονται και οι παρακάτω απόψεις:
Οι μετανάστες – ένα κομμάτι πια της ελληνικής κοινωνίας (σύμφωνα με επίσημα στοιχεία οι νόμιμοι μετανάστες ανέρχονται περίπου στο 1.000.000) – έχουν αποτελέσει στόχο εκδήλωσης ξενοφοβικών και πολλές φορές ρατσιστικών συμπεριφορών. Από την άλλη όμως σημαντικές είναι και οι προσπάθειες στήριξης και εξασφάλισης των δικαιωμάτων τους, όχι τόσο από κρατικούς φορείς, όσο από ιδιώτες αλλά και ομάδες που λίγη σχέση έχουν με τους μηχανισμούς άσκησης της εξουσίας.
Για το κράτος δυστυχώς οι μετανάστες αποτελούν μόνο μια νέα πηγή εσόδων (νέες εισφορές στο ΙΚΑ, καταθέσεις σε τράπεζες, κλπ) και οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιηθούν για δουλειές 3D (Difficult, Dangerous, Dirty-Δύσκολες, Επικίνδυνες, Βρώμικες). Μια τέτοια όμως νοοτροπία δυσχεραίνει την ομαλή και ειρηνική ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία και δημιουργεί πολίτες α’ και β’ κατηγορίας.
Το πρόγραμμα «Μαθαίνω Ελληνικά» αποτελεί μια μικρή συμβολή στην άμβλυνση τέτοιων αντιθέσεων και ένα ανοιχτό παράθυρο γνωριμίας με ανθρώπους από κάθε μεριά της γης, που συμμετέχουν όχι μόνο για να ακούσουν, να μάθουν, αλλά και για να ακουστούν, να «διδάξουν». Γιατί η διδασκαλία είναι μια διαδικασία αμφίδρομη: ο διδάσκων διδάσκει αλλά και διδάσκεται. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο μετανάστης δεν είναι αυτός, που μόνο ακούει αλλά και αυτός, που συμμετέχει ενεργά, που προσπαθεί να αντιληφθεί και να κατανοήσει τη χώρα, στην οποία φιλοξενείται. Δεν παραλείπει παράλληλα, να εκφράζει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του.
Οι καθηγητές, με βασικό εργαλείο τη διδασκαλία, προσπαθούν να αναπτύξουν και να συντηρήσουν μια ισότιμη και ειλικρινή σχέση με τους μετανάστες. Απελευθερωμένοι από την ελκυστική παγίδα της «αυθεντίας», προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον για τους μετανάστες, που βασίζεται στην απόκτηση γνώσεων, στην αίσθηση ασφάλειας, στη ψυχική ηρεμία και πάνω απ’ όλα στο σεβασμό της διαφορετικότητάς τους. Δε βρίσκονται στην απέναντι όχθη. Είναι μαζί με τους μετανάστες, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία μακριά από εθνικιστικούς παροξυσμούς και διαχωριστικές γραμμές.
Όποιος λοιπόν καθηγητής ενδιαφέρεται όχι μόνο να διδάξει αλλά και να διδαχτεί, ας θυσιάσει λίγο από τον ελεύθερο χρόνο του και εθελοντικά ας συμμετάσχει (από την επόμενη πια χρονιά) στο πρόγραμμα «Μαθαίνω Ελληνικά» του Κ.Α.Π.Η. Αμαρουσίου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο είναι το: 210 6142248.

Βασίλης Λυρίτσης
Εθελοντής εκπαιδευτικός στο πρόγραμμα «Μαθαίνω Ελληνικά»