Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2006

450 εργαζόμενοι του Δήμου στα δικαστήρια


Όπως έχουμε ξαναγράψει το εργασιακό καθεστώς στο Δήμο Αμαρουσίου είναι τέτοιο που “χάνεται η μπάλα” ακόμα και για το απλό ζήτημα ποιο είναι ακριβώς το πρόσωπο του εργοδότη.
Υπάρχει το κατ’ αρχήν το μόνιμο προσωπικό (καθαριότητα, υπηρεσίες κλπ).Υπάρχουν μετά οι δημοτικές επιχειρήσεις, και τέλος υπάρχει η μεγάλη εφεύρεση του “Οργανισμού Εργασίας του Δήμου”. Oι περισσότερες προσλήψεις παρακάμπτοντας τις διαδικασίες του
ΑΣΕΠ γίνονται μέσω αυτού του οργανισμού.

Πάνω από 1.000 εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί έτσι με συμβάσεις αορίστου χρόνου μεν, αλλά αυτό είναι σχετικό γιατί η εταιρεία λήγει το 2009, και αν δεν παρατείνει τη διάρκειά της παύει να υπάρχει το νομικό πρόσωπο του εργοδότη, άρα δεν υπάρχουν και οι συμβάσεις.
Ο Οργανισμός Εργασίας “εκχωρεί” το προσωπικό του στις δημοτικές επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα του Δήμου για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, που υποθέτουμε – χωρίς να είναι σίγουρο- ότι προβλέπεται με συμβάσεις ανάθεσης έργου ή άλλες. Εκατοντάδες εργαζόμενοι δουλεύουν έτσι πολλά χρόνια στο Δήμο.
Πρόσφατα 450 απ’ αυτούς προσέφυγαν στα δικαστήρια ζητώντας να αναγνωρίσει το δικαστήριο ότι ο πραγματικός εργοδότης τους είναι ο Δήμος, αφού η δουλειά που κάνουν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου.
Ο Δήμος μέσω των δικηγόρων ζητάει διαρκώς αναβολές, θέλοντας όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό να τραβήξει το θέμα μέχρι τις εκλογές, και να κρατάει τους εργαζόμενους σε ομηρία και ανασφάλεια για τη δουλειά τους. Ωστόσο ένα μέρος από τις προσφυγές θα εκδικαστεί στις 18 Σεπτέμβρη, και έτσι κι’ αλλιώς θα υπάρξουν στους εργαζόμενους στο Δήμο.

Β.Γ