Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2003

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ